jump to content

Uned 9 : Rheoli Amser Effeithiol

Uned 9 :  Rheoli  Amser Effeithiol

Ydy chi’n profi’r canlynol ?

  • Gormod o bethau i wneud a dim digon a amser i’w gwneud?
  • Methu a chwrdd ac anghenion mewn pryd?
  • Cyfarfodydd aneffeithiol?
  • Ydych prosiectau’n methu cerryg milltir allweddol?
  • Teimlo a dan bwysedd yn aml?

…Felly mae angen i chi fynychu cwrs rheoli amser!

Byddwn yn trafod…

  • Pam bod angen rheoli amser yn fwy effeithiol?
  • Blaenoriaethu eich amser. Beth yw’r pethau pwysig ?
  • Sut  arddul o rheoli dylid defnyddio?.
  • Trefnu cyfarfodydd effeithiol.
  • Gosod nodau ac amcanion ar gyfer eich tîm.
  • Delegeiddio
  • Technegau cynlluniau syml megis Siartiau Gantt.

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.

Blas ar reoli amser