Select Page

Uned 11 : Cyfathrebu Effeithiol

 

Mae’n hanfodol bwysig fod arweinydd yn datblygu sgiliau effeithiol i gyfathrebu â phawb ac i ‘farchnata’ gwybodaeth.

Yn wir, y gallu i gyfathrebu’n effeithiol sy’n gwahanu’r arweinwyr da o’r rhai drwg yn aml.

Mae gallu’r arweinydd i gyfathrebu’n effeithiol, yn ddibynol i raddau helaeth ar ei allu (gallu) i ddeall y berthynas rhwng dwy elfen bwysig o’r broses gyfathrebu : Y Trosglwyddydd a’r Derbynydd.

Byddwn yn trafod…

  1. Beth yw cyfathrebu?
  2. Y bedair elfen yn y broses o gyfathrebu.
  3. Ffenestr Johari : Cyfathrebu Rhyngbersonol effeithiol.
  4. Deallusrwydd Emosiynol.
  5. Y mathau o bŵer angenrheidiol i gyfathrebu’n effeithiol.
  6. Rhwystrau i gyfathrebu.
  7. Cyflwyno’r neges mewn ffordd syml ond effeithiol.
  8. Cyflwyniadau Effeithiol.
  9. Gwrando pwrpasol.
  10. Ymateb i adborth y gynulleidfa.

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.

Blas ar gyfathrebu’n effeithiol