Select Page

Arwain mewn cyfnod o newid

Pwrpas yr  uned  hon yw datblygu sgiliau rheolwr  i ddelio â  newidiadau yn y ffordd lleiaf bygythiol i’r tim

Byddwn yn trafod…

 1. Pwysigrwydd  asesu’r  risg sy’n gysylltiedig â’r newid.
 2. Dewis y dull mwyaf effeithiol o gyfathrebu.
 3. Cadw’r neges yn syml.
 4. Darparu’r wybodaeth y mae pobl ei hangen.
 5. Hyrwyddo delwedd y sefydliad drwy gyfathrebu da.
 6. Rhesymau pobl dros wrthod y newid.
 7. Ymglymu’r staff mewn cyfnod o ansicrwydd.
 8. Gwrando’n effeithiol.
 9. Delio â gwrthwynebiadau.
 10. Delio â chymeriadau a phersonoliaethau gwahanol.
 11. Atgyfnerthu’r penderfyniad gwreiddiol.
 12. Datblygu a chyfathrebu cynllun gweithredu priodol.
 13. Technegau rheoli prosiect syml. ( Siartau Gantt a.y.y.b.).
 14. Gweithredu’r cynllun.
 15. Adolygu cynnydd yn rheolaidd.
 16. Addasu’r cynllun yn ôl y galw.

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.

Blas ar arwain mewn cyfnod o newid