Select Page

T.R.E.F.N  : Dull modern o  drefnu swyddfa!

 

Mae gweithleoedd anniben yn…

  • anniogel
  • aneffeithiol
  • annymunol

Athroniaeth T.R.E.F.N

  • Gwella amgylchfyd y swyddfa
  • Gwella’r ffordd mae offer yn cael eu defnyddio
  • Gwella effeithiolrwydd y gweithredoedd
  • Gwneud y gwaith yn haws!

Gweithio’n well nid yn galetach

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.

Blas o TREFN yn y swyddfa