Select Page

Sgiliau allweddol ar gyfer arweinwyr da

Yn y sesiwn hon ceisiwn annog y rheolwr i ddatblygu ‘golwg hofrennydd ‘ o’i swydd . Ein nod yw  ffurfio argraff  holistig o bwysigrwydd y swydd hon i lwyddiant y sefydliad.

Byddwn yn trafod…

 • Rôl a chyfrifoldeb y rheolwr.
 • Nodweddion rheolwyr effeithiol.
 • Nodweddion rheolwyr aneffeithiol.
 • Buddion gweithio fel tîm.
 • Problemau  gweithio fel tîm.
 • Gosod nodau ac amcanion ar gyfer y tîm.
 • Adolygu cynnydd a pherfformiad  y tîm.
 • Sut i gyfathrebu’n effeithiol gyda’r tîm.
 • Adnabod yr ystod o  gymeriadau yn y tîm.
 • Sut i annog y gwahanol gymeriadau :  ffactorau C.A.D.
 • Gwahanol ‘arddulliau ‘ i’w defnyddio fel rheolwr.
 • Addasu’r arddull reoli yn ôl y sefyllfa.
 • Bod yn  bendant (assertive).
 • Pa bwer sydd gan rheolwr?
 • Delio â phobl a sefyllfaoedd anodd!
 • Rheoli eich hunan a’ch amser.

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.