Select Page

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg

 

 

Datblygwyd cyfres o gyrsiau Busnes a Rheolaeth yn y Gymraeg gan Dr. John R. Thomas Cyf.

 

Darperir portffolio o fodiwlau sy’n astudio gwahanol agweddau o reoli:

Portffolio o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg oddiwrth Dr.-J.-R.Thomas Associates

(Am fwy o fanylion cliciwch y ddolen).

Darperir cyrsiau sy’n ymwneud a’r pynciau canlynol:

 

Mae’r cyrsiau hyn yn galluogi sefydliadau i hyfforddi eu staff ar bynciau perthnasol i’w busnes neu weinyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn bwysicach, mae’r cyrsiau yn pwysleisio’r elfen ymarferol, trwy ddangos sut y gellir defnyddio’r technegau hyn mewn sefyllfaoedd bob dydd, gan ddefnyddio ymarferion perthnasol er mwyn amlinellu sut y dylid eu defnyddio!

Eisioes darparwyd y cyrsiau hyn i sefydliadau megis S4C, Bwrdd Yr Iaith Gymraeg, Menter a Busnes ac Antur Teifi.

 

‘Yr Arweinydd Effeithiol’ 

Er enghraifft yn ein cwrs  mwyaf poblogaidd  ‘Yr Arweinydd Effeithiol’  fyddwn yn trafod y pynciau canlynol :

 • Beth yw rôl arweinydd?
 • Beth yw nodweddion arweinydd da (a drwg!)?
 • Arwain yn ôl y Sefyllfa
 • Ysgogi Aelodau’r Tîm
 • Creu timoedd llwyddiannus trwy ddatblygu pobl
 • Gosod amcanion priodol i’ch tîm
 • Arwain mewn cyfnod o newid
 • Cyfathrebu’n effeithiol fel arweinydd
 • Sut byddaf i’n dysgu orau?
 • Rheoli Amser Effeithiol
 • Dirprwyo effeithiol
 • Ymdrin â gwrthdaro