Select Page

Gofal Cwsmer Effeithiol

Gofal cwsmer yw un o sgiliau mwyaf allweddol unrhyw fusnes.
Amcan y cwrs hwn i’w astudio ac ymarfer y technegau sy’n cadw cwsmer yn ffyddlon.

Byddwn yn trafod…

  1. Beth yw anghenion sylfaenol y cwsmer?
  2. Fa ffactorau sy’n gwneud ein cwsmeriaid yn anhapus?
  3. Pa fath o ymddygiad sy’n cynrychioli gwasanaeth cwsmer da?
  4. Gorgyrraedd disgwyliadau’r cwsmer.
  5. Delio a chwsmeriaid lletchwith.
  6. Rheoli ymddygiad tra’n delio a chwsmer.
  7. Delio a chwynion cwsmeriaid.
  8. Datblygu cynllun gweithredu llwyddiannus.

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.

Blas ar wasanaethu’r cwsmer