Select Page

 Rheoli  Amser Effeithiol

 

Ydy chi’n profi’r canlynol ?

 • Gormod o bethau i wneud a dim digon a amser i’w gwneud?
 • Methu a chwrdd ac anghenion mewn pryd?
 • Cyfarfodydd aneffeithiol?
 • Ydych prosiectau’n methu cerrig milltir allweddol?
 • Teimlo a dan bwysedd yn aml?

Felly mae angen i chi fynychu cwrs rheoli amser!

Byddwn yn trafod…

 • Pam bod angen rheoli amser yn fwy effeithiol?
 • Blaenoriaethu eich amser. Beth yw’r pethau pwysig ?
 • Sut  arddul o rheoli dylid defnyddio?.
 • Trefnu cyfarfodydd effeithiol.
 • Gosod nodau ac amcanion ar gyfer eich tîm.
 • Delegeiddio
 • Technegau cynlluniau syml megis Siartiau Gantt.

Cliciwch ar y cyswllt isod i gael blas o’r cwrs hwn.

Blas ar reoli amser