Select Page

Gweithio fel rhan o dîm

Uned sy’n canolbwyntio ar ddatblygu unigolion o fewn cydestun  tîm.

Byddwn yn trafod…

 • Datblygu tîm allan o grwp o unigolion.
 • Camau datblygu tîm.
 • Beth sy’n gwneud timoedd llwyddiannus?
 • Y gylchred dysgu.
 • Gosod nodau ac amcanion meintiol.
 • Cyfarfodydd tîm effeithiol.
 • Adnabod cyfleoedd i ddatblygu unigolion.
 • Rheoli’r broses o hyfforddi a datblygu staff.
 • Dirprwyo tasgau.:  sut i osgoi cario mwnciod?
 • Cofio’r ffactorau B.F.O.F.I.F. (Beth fydd o fudd i fi)?
 • Ystyried gwahanol dechnegau dysgu.
 • Ysgogi staff.
 • Gwerthfawrogi a chydnabod staff.
 • Sgiliau mentora.