Select Page

Rheoli’r broses recriwtio

Yn ystod y cwrs hwn byddwn yn trafod….

 

 1. Llunio swydd ddisgrifiad a phroffil person.
  • Paratoi hysbyseb swydd.
  • Nodi’r gofynion a ddymunir mewn ymgeiswyr.
  • Beth i beidio â chynnwys yn y disgrifiadau.
  • Cydymffurfio â chyfreithiau cyflogi a chyfle cyfartal .
 2. Paratoi ar gyfer y cyfweliad : y broses o gynllunio
  • Cynllunio a strwythuro’r cyfweliad.
  • Paratoi cwestiynau addas.
  • Creu delwedd addas ar gyfer y cyfweliad.
 3. Sgiliau allweddol ar gyfer cynnal y cyfweliad :
  • Cwestiynu a gwrando effeithiol.
  • Beth na ddylid ei ofyn?
  • Pwysigrwydd iaith y corff.
  • Cymryd nodiadau priodol.
  • Asesu ymgeiswyr yn wrthrychol.
  • Ceir sesiynau ymarferol gan ddefnyddio chwarae-rôl (wedi ei ffilmio) gyda mynychwyr y cwrs yn actio rhan ymgeiswyr a chyfwelwyr yn eu tro. Trafodir yr adborth er mwyn tanlinellu arferion da a drwg.
 4. Cwblhau’r broses o gyfweld  yn effeithiol.
  • Sbarduno ymgeiswyr llwyddiannus.
  • Darparu adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus.
  • Helpu’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymeryd â’r swydd.