Select Page

Rheoli staff yn effeithiol

Yn y cwrs hwn fyddwn yn trafod…

 

 1. Beth sy’n gwneud pobl yn wahanol?
 2. Beth sy’n achosi gwrthdaro?
 3. Delio â phobl lletchwith.
 4. Pa fath o gyfweliadau bydd rhaid eu cynnal?
 5. Pwysigrwydd paratoi’n drwyadl.
 6. Datblygu sgiliau gwrando.
 7. “Pa bwer sydd gen i i weithredu?”
 8. Y ffenest Johari : sut y’m gwelir gan eraill.
 9. Deallusrwydd emosiynol : Beth yw maint f’antennae?
 10. Cwnsela tan berfformwyr.
 11. Cwnsela drwgweithredwyr cyson.
 12. Cyfweld staff sy’n dychwelyd ar ôl tostrwydd.
 13. Gweithredu penderfyniadau’r cyfweliad.
 14. Cyfrifoldebau’r rheolwr ynglyn â chyfraith cyflogi.
 15. Deall ein canllawiau disgyblu.
 16. Paratoi a chynnal cyfweliadau disgyblaeth.