Select Page

Uned 12 : Hyfforddi Hyfforddwyr (wragedd)

 

Mae Dr. J.R.Thomas Associates wedi datblygu rhaglen modular ar gyfer hyfforddi hyfforddwyr.

Amcanion y rhaglen yma yw…

1. Pwysleisio pwysigrwydd hyfforddi o fewn unrhyw sefydliad.

2. Astudio nodweddion allweddol hyfforddwr effeithiol.

Mwy i ddilyn