Select Page

Yn dilyn cyfres o gyrsiau llwyddiannus i sefydliadau megis  Bwrdd Yr iaith Gymraeg,  S4C a Menter a Busnes mae gan  Dr. John R. Thomas Associates  bortffolio o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys :

Portffolio o gyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg oddiwrth Dr.-J.-R.Thomas Associates

Ceir modiwlau sy’n ymwneud a’r pynciau canlynol:

(Am fwy o fanylion cliciwch y ddolen briodol).

Mae’r cyrsiau hyn yn galluogi sefydliadau i hyfforddi eu staff ar bynciau perthnasol i’w busnes neu weinyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Gellir cael manylion am y cyrsiau hyn drwy glicio ar …    Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg